Hvorfor privat pasning?

Hvorfor privat børnepasning?

Kære forældre... 

Jeg er utrolig glad for at arbejde med de små børn i hjemlige, private rammer og nyder at være en del af børnenes og familiernes dagligdag.
Dage der opleves gennem et barns øjne er aldrig kedelige og ens - det giver så megen energi og vældig stor glæde at "gå i børnehøjde" hver eneste dag og jeg elsker det!!! 
Jeg er startet som privat børnepasser (dagplejer) den 1.10.2017. 
Jeg er selvfølgelig godkendt af Lejre Kommune. Kontakt mig endelig såfremt du går med tanker om privat pasning af dit barn, så vi kan mødes og du kan få svar på forhåbentlig rigtig mange gode spørgsmål :0)

Hvis du går i mødregruppe er i også meget velkomne til at kontakte mig for at holde et fælles mødregruppe-møde hos dig eller mig.
Mødet behøver ikke handle om privat pasning af jeres barn, jeg stiller mig gerne til rådighed for at svare på helt almindelige spørgsmål omkring børn, kost, aktiviteter, soverytmer, relationer og andre ting du/i finder relevante at tale om. Selvfølgelig kan jeg også svare på de fleste spørgsmål, der omhandler små børn og deres pasning, i såvel privat som kommunalt regi og jeg byder hellere end gerne på en kop kaffe og lidt hjemmebag under besøget :0)

I modsætning til kommunal pasning er der i det privat pasningstilbud ikke nogle regler for hvad vi skal nå, må eller ikke må foretage os med de små krudtugler. Det er alt sammen noget vi aftaler nærmere rammer for, i som forældre og jeg selv.
Jeg kan i udbredt grad tage hensyn til det enkelte barn og den enkelte familie - når i vælger privat pasning er det JER der vælger den helt rigtige omsorgsperson til jeres barn. I er ikke tvunget til at få jeres barn passet af en i ikke deler værdier med.
Når det er sagt så er det virkelig vigtigt, at alle i forældre er helt klar over, at det enkelte barn bliver en del af en gruppe børn, som jeg skal have til at fungere sammen og blive hinandens bedste kammerater. Det forudsætter at i har tillid til mig, samt at jeg kan få, og give, løbende feedback på forhold der giver anledning til det. For at bidrage til et velfungerende forældresamarbejde holder jeg et par gange årligt arrangementer, hvor i som forældre har mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
Det giver mere ro og tryghed i dagligdagen for jer, og dermed for jeres barn...

Jeg glæder mig til at få besøg af jer og forhåbentlig efterfølgende byde jer velkommen i fast privat pasning hér!

Mange hilsener
Ellen

Priser og betaling

Som bruger af en privat pasningsordning er det forældrene der betaler det fulde beløb forud for pasningen af barnet.
Lejre Kommune giver efterfølgende et tilskud på maksimalt 75% af forældre betalingen. Det maksimale tilskud kan du finde på Lejre Kommunes hjemmeside (https://www.lejre.dk/borger/daginstitution-og-skole/daginstitution/tilskud-og-takster-2022/) .

Jeres egenbetaling for 2022 bliver på ca. 2.700,- om måneden hos mig. Satserne varierer lidt for de enkelte børnepassere. I  betaler hver måned, også i de måneder hvor jeg/i holder ferier eller hvor der er sygdom.
Der er ikke mulighed for friplads i den private pasningsordning, men der gives søskenderabat på lige fod med de kommunale institutioner. Denne del administreres af kommunen.

I den kommunale dagpleje betaler forældre i 2022 kr. 3.158,- pr. måned i 11 måneder om året.
I de kommunale vuggestuer er beløbet 3.691,- pr. måned i 11 måneder om året.

I min private børnepasning (tidligere kaldet private dagpleje) sparer du således ca. kr. 2.500,-  / 8.400,- årligt i forhold til kommunal dagpleje/vuggestue.

Blanket til "Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" kan du finde og udfylde på Lejre kommunes hjemmeside (du viderestilles til "borger.dk") .
Jeg kan sagtens hjælpe jer med blanketten hvis i føler der er behov for det, det er desværre ikke længere muligt at udfylde den på papir. Når blanketten er godkendt hos kommunen, godkender den private børnepasser ligeledes på "borger.dk" og dermed anses pasningsforholdet for at være godkendt af kommunen.

I praksis vil det foregå således:
Familien betaler det fulde pasningsbeløb til den private børnepasser.
Familien indsender blanketten til Lejre Kommune, der udbetaler tilskud direkte til forældrene.
Vær opmærksom på at der ved opstart kan forekomme forsinkelse af kommunens betaling af tilskud. Når tilskud er udbetalt første gang, så kommer det automatisk lige inden måndsskiftet, når i bor i Lejre Kommune. Andre kommuner kan have andre arbejdsgange.

Jeg ser frem til at høre fra dig 🤩

Kommunalt tilsyn

De private børnepassere er underlagt kommunal kontrol og vi bliver tilset ved flere anmeldte og uanmeldte besøg årligt.
Disse besøg skal sikre at børnene udvikles og trives i et ordentligt, anstændigt børnemiljø, i velegnede rammer og med god kontakt til den privat børnepasser.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 21:20

Flot og tydelig side og præsentation af dig og din iver og ildhu for de små

10.03 | 15:34

Til Morten der kontaktede mig i sidste uge!
Jeg ville gemme dit nummer, men fik i stedet slettet det. Sms det, så kan jeg ringe hvis jeg hører om andre børn.

27.02 | 10:46

Hej Ellen + familie.

Tak for en dejlig uge, og Josefine var rigtig glad for at være hos dig, og glæde sig til næste gang dejlig med billede.
Josefine + familie